Mới đây Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa đưa ra một số ý kiến trao đổi liên quan việc điều chỉnh Quy hoạch đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2025.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND TP.HCM nhiệm vụ rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM, trong đó có khu vực quận 9 để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung. Ông yêu cầu việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM phải đảm bảo tính đồng bộ giữa khu vực phường Long Phước với các khu vực khác.

Quy hoạch TP.HCM sẽ được bổ sung theo hướng mở. Ảnh minh họa: Vneconomy

Theo thông tin từ UBND TP.HCM, Quy hoạch bổ sung sắp tới của thành phố hướng tới việc đáp ứng được cả 2 tiêu chí, đó là hấp dẫn đối với doanh nghiệp và được xã hội đồng thuận. Việc bổ sung quy hoạch của thành phố sẽ theo hướng mở. Thành phố cũng sẽ ban hành quy chế quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch với trách nhiệm người đứng đầu.

Một điểm nhấn quan trọng trong bổ sung quy hoạch sắp tới là quy hoạch phải gắn với phát triển nguồn lực của TP.HCM. Đồng thời quy hoạch bổ sung cũng có cấu trúc đô thị phù hợp trong việc giải quyết vấn đề về phát triển hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thích ứng biến đổi khí hậu và chống ngập cho thành phố.